Disclaimer

Seluruh wartawan yang akan meliput berita ataupun melakukan wawancara dengan narasumber kami wajibkan untuk dapat memegang teguh Etika Pers dan Tata cara penulisan Jurnalistik sesuai dengan kaedah kepatutan dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat.
 
Seluruh redaksi Radar-X.Net patuh dan tunduk kepada Hukum Pers yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.Wartawan Radar-X.Net yang bertugas dilengkapi Pers Card dan Surat Tugas. Hubungi kontak person yang tersedia jika terdapat wartawan kami yang melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.